Хүндүлүг өгбевис Монгуш Борахович!

Тыва үндезин культура төвүнүң коллективи Силерге төрүттүнген хүнүңер таварыштыр изиг байыр чедирип, каң дег быжыг кадыкшылды күзевишаан, тыва чоннуң ёзу-чаңчылдарын, аас чогаалын, төөгүзүн өзүп орар келир үениң салгалдарынга камгалап, артырарынга киирген улуг үлүг-хууңарны үнелеп, өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис!