БИЧИИ ХӨӨМЕЙЖИЛЕР БОЛГАШ ХӨГЖҮМЧҮЛЕРНИҢ ХЫНАЛДА КИЧЭЭЛИ БОЛУП ЭРТКЕН.

Тыва культура төвүнде эртип турар «Хөөмей» болгаш «Дембилдей» бөлгүмнеринче барып турар өөреникчилерниң саны ниитизи-биле 30 чедип турар. Олар янзы-бүрү тыва хөгжүм херекселдеринге ойнавышаан, ырлап-хөөмейлээринге өөренип турарлар.

Бо хүн бичии хөгжүмчүлер болгаш хөөмейжилер чартык чылдың дургузунда өөренип алган ырларын хыналда кичээлде бараалгадып бергеннер.
Тыва культура төвүнүң удуртукчузу, Тываның улустуң хөөмейжизи Кошкендей Игорь Михайлович өөреникчи бүрүзүнүң хөөмейлээриниң болгаш хөгжүм херекселдеринге ойнаарының онзагай кылдыр дыңналып, тускайланып турар талаларын демдеглеп, чагыг-сүмезин берген.

Салым-чаяанныг салгалдарывыска моон-даа соңгаар чедиишкиннерни, чоннуң төлептиг оолдары болуп өзерин күзеп каалыңар!

#тыватөп
#Центр_тувинской_культуры
#бичии_хөөмейжилер
#бичии_хөгжүмчүлер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *