ТЫВА ТӨПТЕ «ШАГААВЫСТЫ УТКУУЛУ!» ДЕП ХЕМЧЕГЛЕР ЭГЕЛЭЭН

Бо хүнден эгелеп ай төнчүзүнге чедир Тыва үндезин культура төвүнде өгбелеривистен дамчып келген чаагай чаңчылдарывысты шыгжап, нептередип болгаш сайзырадыр сорулгалыг школачы назылыг ажы-төлүвүске «Шагаавысты уткуулу!» деп аттыг тускай хемчеглер чагыглар аайы-биле болуп эгелээн.

Ук хемчеглерге киржири-биле бо чылын Кызылдың 10 дугаар школазының өөреникчилери бир дугаар аалчылар бооп келгеннер. Уруглар чаагай чаңчылдарывыстың дугайында улуг сонуургал-биле дыңнап, шын чолукшуурунга, кадак сунарынга өөренгеннер. Хемчеглерниң эң-не чараш кезээ – улустуң аас чогаалынга үндезилеттинип тургустунган «Тыва» бөлүүнүң оюн көргүзүүн бичии аалчылар магадап көргеннер. Шагаа байырлалынга хамаарышкан ужуражылга тыва оюннар-биле доозулган.

#тыватөп
#Центр_тувинской_культуры
#Шагаа_байырлалы
#чаагай_чаңчылдар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *