БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Бо хүн Россия Федерациязының уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг культура ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг эртем ажылдакчызы, Тыва Республиканың Күрүне премиязының лауреады, Уран чүүл эртеминиң доктору, хөгжүм шинчилекчизи болгаш композиторлар эвилелиниң кежигүнү Зоя Кыргысовна Кыргыс чырык чер кырынга чаяаттынган хүнүн демдеглеп, байыр чедириишкиннерин хүлээп турар.

Зоя Кыргысовна Тыва Республиканың ниити сайзыралынга канчаар-даа аажок улуг үлүг-хуузун киирген. Ол тыва улустуң чаңчылчаан культуразының эдилекчизи, шинчилекчизи, нептередикчизи, хөгжүм болгаш хөөмейниң баштайгы шинчилекчизи. Амгы үеде Тываның хөй санныг билдингир хөөмейжи, хөгжүмчүлериниң оруун изеп берген ынак башкызы.

Хүндүлүг Зоя Кыргысовна!
Тыва чоннуң боттарының үндезин культуразынга чоргааралын оттуруп, уран чүүлдү болгаш хөөмей-сыгытты шинчилээр ажылга харам чокка сеткилиңерден бердинип, бистерни деткип, быжыг туруштуг ажылдап чорууруңарны демдеглеп, төрүттүнген хүнүңер-биле изиг байырны чедирдивис!
Ал-бодуңарга болгаш чоок кижилериңерге каң дег кадыкшылды, аас-кежикти, амыр-тайбыңны күзеп, ак орукту йөрээр-дир бис!
Улуг хүндүткел-биле, Тыва культура төвүнүң ажылдакчылары

#тыватөп
#Центр_тувинской_культуры
#байыр_чедириишкини

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *