ТЫВА КУЛЬТУРАНЫҢ ХҮНДҮЛҮГ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА!

Силерге кайгамчык чараш байырлал – культура ажылдакчыларының хүнү-биле изиг байырны чедирип тур бис!

Тыва чонувустуң культуразын сайзырадырынга, ону бедидеринге улуг кичээнгейни салып, Тыва Республиканың ниити сайзыралынга киирген үлүг-хууңарны үнелеп, ол дээш силерге черге чедир мөгейдивис.

Кайгамчык чараш байырлал-биле ал-бодуңарга, өг-бүлеңерге, чоок кижилериңерге бүгү-ле эки чүүлдерни, өөрүшкү-маңнайны, каң дег быжыг кадыкшылды, аас-кежикти күзеп, хей-аъдыңар бедик, угаан-медерелиңер оккур, салып алган сорулгаңар кезээ шагда бүдер болзун деп йөрээр-дир бис!

Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары.

#тыватөп
#Центр_тувинской_культуры
#культура_хүнү

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *