УЛУСЧУ УЖУР-ЧАӉЧЫЛДАР КЛУВУ

Чыраа-Бажы сумузунун чурулгага салымныг уругларыныӊ чураан чуруктарын сонуургадып чырыттывыс.

Удуртукчу башкызы: Куулар Алексей Доржуевич

#клуб_народных_традиций

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *