МӨӨРЕЙНИҢ ОНЛАЙН БАДЫЛААШКЫН КЕЗЭЭ ДООЗУЛГАН

Тиилелгениң 75 чыл оюнга база тыва аас чогаалынга үндезилеттинген «Сарадак» бөлүүнүң 40 чыл оюнга тураскааткан «САРАДАК – 2020» деп бичии хөөмейжилер мөөрейи бо чылын бир дугаар онлайн хевирде эртип турар. Мөөрейниң Саавырының негелдези ёзугаар 3-тен 18 харга чедир чаңгыстың (соло) хевиринге киржикчилер бүрүткедип, Тыва үндезин культура төвүнүң электроннуг почтазынче чагыгларын чоргусканнар. Май 7-ден тура жюри кежигүннери киржикчилерниң чоргускан видео-чагыгларын аайлап, үнелел ажылын эгелээннер.
Жюри кежигүннериниң ажылы-биле чергелештир интернет четкизинге онлайн бадылаашкынны чоруткан бис. Онлайн бадылаашкынның онза чүүлү – мөөрейниң тергиин хөөмейжизин чон боду шилип алыр аргалыг болурунда.
Бөгүн май 7-ден 10-га чедир чарлаан мөөрейниң онлайн бадылаашкын кезээ доозулган! Салым-чаяанныг киржикчилеривисти деткип, онлайн бадылаашкынга идепкейлиг киришкениңерге улуу-биле четтиргенивисти илередип тур бис.
Саавырның негелдези ёзугаар бичии хөөмейжилер мөөрейиниң түңнелдерин 2020 чылдың май 12-де чарлаар бис.

#Центр_тувинской_Культуры #тыватөп #Сарадак_2020

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *