ХАНЫ КАЖЫЫДАЛЫВЫСТЫ ИЛЕРЕТТИВИС…

Тыва үндезин культура тɵвүнүң ажылдакчылары Россия Федерациязының культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Россия Федерациязының чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, прозаик, драматург Чылгычы Чимит-Доржуевич Ондарның чырык чер кырындан чарлып чорутканы-биле ɵг-бүлезинге, чоок кижилеринге, дɵргүл-тɵрелинге, эш-ɵɵрүнге ханы кажыыдалын илередип тур.
Чылгычы Чимит-Доржуевич Тыва Республиканың культура адырынга бүгү назынында ажылдап, ооң сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киирген кижилерниң бирээзи. Чогаалчының чогаалдарының тематиказы ɵскелерден онзагайланып, ында тыва чонунуң салым-чолу, бодунуң тɵрээн чер-чуртунга ынакшылы ханы сиңниккен.
Чылгычы Чимит-Доржуевичиниң чырык овур-хевири, ооң тыва культуразының сайзыралы дээш сагыш аарып чораан кайгамчык мерген угааны бистиң сагыш-сеткиливиске кезээ мɵңгеде артар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *