ТЫВА ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРАНЫӉ КАМГАЛАКЧЫЛАРЫ

«Тыва үндезин культураныӊ камгалакчылары» деп төлевилеливистиң ээлчеглиг үндүрүлгезин бурун өгбелеривистиң дээр, хүн, ай, сылдыстар-биле холбашкан шажынынга – теңгер чүдүлгезинге тураскаадыр-дыр бис.
Бараалгадып турар дамчыдылгавыста ук чүдүлгени үр үеде шинчилеп, чон аразынга нептередип келген улуг эртемденивис, религиоведение доктору (Ph.D), Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчызы Ульяна Павловна Бичелдей муң-муң чылдар узун төөгүлүг, тыва чоннуң ыдыктыг деп көрүп чорааны база ада-ызыгуур салгаан чүдүлгезиниң дугайында тодаргайы-биле тайылбырлап турар.

#Тыва #Тыва_дыл #Тывадыл #төрээндыл #тывакультура #Тыва_үндезин_культураның_камгалакчылары

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *