ТЫВА ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРАНЫӉ КАМГАЛАКЧЫЛАРЫ

«Тыва үндезин культураныӊ камгалакчылары» деп төлевилеливистиң ээлчеглиг үндүрүлгезин бурун өгбелеривистиң им, таңма демдектериниң дугайында тураскаадыр-дыр бис.
Тывалар малчын чон болгаш таңма өг бүрүзүнүң ыдыктыг эди турган. Ылаңгыя чылгы малдыг болгаш мунар хөлгелиг кижилер албан таңмалыг болур. Им, таңманың ужур-утказының дугайында болгаш аңаа хамаарышкан өске-даа солун медээлерни “Тыва деп эртем төвүнүң” эртем ажылдакчызы Борис Борбак-оолович Монгуш тодаргайы-биле тайылбырлап турар.

#Тыва #Тыва_дыл #Таңма #им#тывакультура #Тыва_үндезин_культураның_камгалакчылары
https://youtu.be/XkpLY65yUCE

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *