До наступления Нового Года по лунному календарю остались считанные часы. Бүдүү айы (последний месяц уходящего года) в каждой семье прошел в заботах и домашних хлопотах. Каждый сегодня переживает знакомый с детства особый трепет ожидания и предвкушение таинства Шагаа, которые витают в воздухе и кажутся почти что осязаемыми. Как и любой национальный праздник, Шагаа насквозь пронизан традициями празднования. Для Центра тувинской культуры традицией стало каждый год во время праздничного концерта совершать для гостей и жителей столицы самый древний обряд праздника – ЧИЛИГ КАГАР. ЧИЛИГ КАГАРЫ представляет собой ритуальное действо, при котором разбивают топором предварительно сваренную и очищенную от мяса берцовую кость барана или же коровы. Затем из полостиRead More →

2008 чылдың октябрьның 6-ның хүнү Тыва Республикавыстың амыдыралынга, культуразынга бир онзагай төөгүлүг хүн болган. Ол дээрге республикавыстың удуртукчузу, Чазаавыстың Баштыңы Шолбан Кара-оол «Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүн тургузарының дугайында» деп доктаалга атты салып, ону күшче киирген. Оон бээр амгы үеге дээр мугур 10 чыл эртип турар. Бо үениң дургузунда Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарнының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвү (дараазында – Тыва төп) тыва чоннуң үндезин культуразының сайзыралынга, кадагалаттынарынга, чон аразынга нептерээринге эвээш эвес ажылды чорудуп кылган. Ол ажылдарның бирээзи – эр кижиниң 3 адаан оюнун эгидип, диргизидип, чонче тарадыры болуп турар.  Тыва үндезин культура төвү тургустунуп келгенинден бээр 10 чыл оюнга тураскааткан эр кижиниңRead More →

27 января 2019 г. в Центре тувинской культуры состоялась I республиканская выставка-ярмарка, посвященная Шагаа. На выставке были представлены работы малых предприятий, таких “Тыва Ангора”, Бай-Тайгинская мастерская, продукция мастеров-камнерезов, кузнецов, швей и т.д. Всего мастеров со всей республики собралось 39 человек. Среди них есть и начинающие мастера – учащиеся Бай-Тайгинской школы искусств, мастера из Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Тес-Хемского, Кызылского кожуунов. На “Шагаа садыы” основной интерес участников и гостей вызвала выставка национальной одежды – это тувинские головные уборы, тувинское национальный тон из натуральной овчины, безрукавки, тувинское праздничная одежда – платья, костюмы, а также женские накосные украшения – боошкун, чавага. В канун праздничных мероприятий посетители выставки с удовольствием приобрели изделия тувинскихRead More →

Бөгүн Тыва үндезин культура төвүнүң 10 чыл оюнга тураскааткан тыва эр кижиниң 3 адаан оюннарының бирээзи ча адар – баг адар хевири Национал паркка эрткен. Тулган адыгжыларның тергиини – Монгуш Сылдыс Григорьевич болган. Ашка шаңналдыг сертификатты база февраль 4-түң ыры-хөгжүмнүг концердинче чалалганы эрттирикчилер тывыскан. Киржикчилер аразында ырак Бай-Тайга кожуундан келген шыырак адыгжы Аян Борисовичти база эң-не идекпейлиг киржикчи Сүт-Хөл кожуундан Кызыл Маны Колхозпаевичти эрттирикчилер демдеглээн. Read More →

Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары “Херел” спорт залынга Национал спорт школазының өөреникчилеринге тыва оюннар-биле таныштырылганы эрттирген.  Тыва оюннарның кол дүрүмнерин уруглар кичээнгейлиг дыңнааш, улуг сонуургалдыг ойнааннар. Аьт бажынче дээрбек октаарынга оолдар тергиин болган. А кажыкка аът чарыштырып турда, оолдар, кыстар – кайызы-даа шыырак болганын эрттирикчилер демдеглээн. Тыва оюннарны уругларга сайзырадып, нептередири-биле ажылывыс уламчылап турар. Read More →

4 Февраля в 17.00 в Центре тувинской культуры состоится НЕПОВТОРИМЫЙ СОВМЕСТНЫЙ КОНЦЕРТ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ГРУПП: ХУН-ХУРТУ; ЧИРГИЛЧИН;АЛАШ;ТЫВА;ТЫВА КЫЗЫ;УГУЛЗА Билеты в Центре тувинской культуры. Справки по телефону.: 2-35-06Read More →

Хүндүлүг эш-өөр! Силерни Тыва үндезин культура төвү ЯНВАРЬ 27-де I дугаар республика чергелиг “Шагаа садыы” деп садыг-делгелгеже чалап тур бис. Делгелгеге киржир күзелдиг ус-шевер чонувусту январь 25-ке дээр ЧАГЫЫН киирерин диледивис. Делгелгеге негелделер-биле адаанда СААВЫЫРДАН таныжып аап болур силер. Харылзажыр телефон дугаары: 2-35-06.Read More →

Шагаада улуг назылыг кижилерге хүндүткелин илередип, оларга кадак сөңнээри өгбелеривистиң чаагай чаңчылы. Кадак – хүндүткелдиӊ, арыг болгаш эп-найыралдыг хамаарылганыӊ, ак сеткилдиӊ демдээ. Кадакты сөңнээри болгаш хүлээп алыры доктаамал дүрүмнерге чагыртып чоруур.  Кадактың аксын берип турар кижиниӊ талазынче көрүндүр сунар. Ол дээрге «аас-кежик силерде болзун» деп, арыг сагыш-сеткилдиӊ ханызындан кызыгаар чок аас-кежик күзээшкининиӊ демдээ. Кадакты хүлээп ап турар кижи туруп келгеш, тонун өөктээш, курун куржаныр. Хүндүткелдиӊ улуг демдээнге өөрүп четтиргенин мөгейиг-биле илередип, ажык адыштарын бурунгаар сунгаш, йөрээлди төндүр дыӊнаан соонда кадакты хүлээп алыр. Хүлээп алган кижи кадакты оӊ талазындан солагай талазынче ортузундан сыга тудуп, дүрүп алгаш, хойлап алыр (тыва тоннуг болза) азы бедик хир чок чергеRead More →

С 1 по 9 ЯНВАРЯ Центр тувинской культуры ПРИГЛАШАЕТ НА ПОКАЗ КИНОДРАМЫ “СОДУРА” о тувинцах-цаатанах, проживающих на территории Хубсугульского аймака Монголии. Монгольская кинодрама “Содура”, вышедшая в конце 2016 года, стала хитом номер один. В центре сюжета – закрученная интрига и одновременно история любви, попутно рассказывающая о жизни цаатанов-оленеводов, живущих в тайге в районе озера Хубсугул. В Монголии цаатаны проживают, в основном, в сомонах Улаан-Уул, Ренчинлхүмбэ, Ханх и Баянзүрх Хубсугул аймака. По происхождению они тувинцы из племени лесных соёд – урианхайцы. Сегодня в тайге Хубсугул аймака их осталось чуть более 300 человек или 50 семей. Они живут, главным образом, оленеводством и охотой. Цаатаны-оленеводы говорят на монгольскомRead More →

В рамках декады инвалидов состоялась встреча специалистов Центра тувинской культуры с учениками начальных классов республиканской коррекционной школы для слабослышащих детей. Специалисты рассказали про значимость национальных игр, научили детей навыкам «конных скачек», тактике игры «Буга-Шыдыраа», а самые ловкие посоревновались в игре «Аът бажынче дээрбек октаары». Познавательная и увлекательная встреча со старшеклассниками республиканской коррекционной школы состоится 7 декабря.Read More →