0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

УС-ШЕВЕРЛЕРИВИСТИҢ ФЕСТИВАЛЫ

 Бо айның 21-22 де Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг суурунга II Тыва ундезин культура фестивалы болуп эрттер. Фестивальдың янзы-буру хемчеглерлиг программазынче:

  • II Тываның ус-шеверлериниң уран ажылдарының мөөрей-делгелгези
  • Тыва улустуң ус-шевери Салчак Владимир Шомбуловичиниң делгелгезиниң ажыдыышкынны
  • “Саяно-Алтай чоннарның ундезин уран чуулунуң чаңчылдары болгаш амгы уеде сайзыралы” деп ийиги эртем-практиктиг конференциязы
  • Бай-Тайга кожууннуң девискээринде турисчи кокпалары-биле таныштырылгазы
  • Бай-Тайга кожууннуң культура ажылдакчыларының тургусканы сценажыткан көргүзүү дээш оон-даа солун чуулдер чонну манап турар.

Тыва ундезин культура фестивалы тыва чонну хаара тудуп, оларның хей-аъдын көдүрүп чоруур, тыва ус-шеверлерниң чаңчылчаан ынак байырлалының бирээзи база аныяк салгалдарны тыва чоннуң үндезин уран чүүлүнге ынак болурун, ону унелээрин болгаш камнаарынче кол кичээнгейни углап турары магатчок.

#тыва #тыва_топ #кызыл_даг #фестиваль #традиции #культура тувы#туризм #этнотуризм

Related Posts

Leave a Reply