0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Хүндүлүг эш-өөр!

Силерни дириг амытаннарның орус – тыва сөстүү-биле таныштыраалыңар, хереглей берип болур силер, дараазында чырыдылгада үнүштерниң сөстүүн үндүрер бис.

Авырган – белка-летяга
Адыг – медведь
Алактаагы – тушканчик
Аргар – архар
Ас – горнастай

Бе – кобыла
Бел – таймень
Бөрү – волк
Буур – лось

Дедир-даван – крот
Дииң – белка
Дилги – лиса
Дырбактыг – рысь

Иви – северный олень
Инек – корова
Ирбиш – снежный барс

Кара-кундус – выдра
Киш – соболь
Күжүген – пищуха
Күзен – колонок
Кырза – хорь обыкновенный

Маны – манул
Мезил – налим
Морзук – барсук

Өрге – суслик

Пага – лягушка

Сарлык – як
Сарыг-кундус – бобр
Сыын – марал
Селеске – ящерица
Селеске – борбак баштыг селеске – ящерица круглоголовая

Тарбаган – сурок

Хөөрүк – бурундук
Хава ыт – собака маленькой породы

Чараа-чечен – ёжик
Чекпе – росомаха
Чуңма – самка козерога
Чээрен – дзерен

Шокар кырза – хорь перевязка
Шортан – щука

Эзирик – детёныш косули
Элчиген – осёл
Элик – косуля

Языты – мелегей – черепаха

Ажыглаан литература: К.Ш. Монгуш. Бойдус үжүглели / Национал школа хөгжүдер институт, 2014.

#тыва#тыва_төп#орус_тыва_сөстүк#дириг_амытаннар#бойдус_үжүглели#Центр_тувинской_культуры

Related Posts

Leave a Reply