0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Хүндүлүг эш-өөр!

Силерни үнүштерниң орус – тыва сөстүү-биле таныштыраалыңар, хереглей берип болур силер, дараазында чырыдылгада куштар болгаш насекомнарның сөстүүн үндүрер бис.

Агы-полынь
Аза-бөргү – звездчатка многоцветковая
Аза-огу – ковыль
Артыш-можжевельник

Бес – кандык сибирский
Былгааш баштыг – кровохлёбка
Быйыраа – тысячелистник

Дазыл – корень
Дая – курильский чай
Долаана – боярышник
Дыт – лиственница

Инек-караа – смородина черная

Кавык-сарыг – мак желтый
Каңгы – чабрец
Каңныыр – живокость
Кара-ай – щитовник, папоротник
Киш-кулаа – брусника
Көк-кат – голубика
Кичигене – лапчатка
Кызыл-кат – красная смородина

Меңги чечээ – эдельвейс
Меде – клевер
Мөөгү – гриб

Оргаадай – горькуша
Откуут – остролодочник

Өвээнчи – багульник болотный

Пөш – кедр

Сагылдак – ирис
Самагалдай – купальница азиатская
Сарыг хек чечээ – башмачок желтый
Суг-чыыр – водосбор
Сөөскен – таволга
Согуна – лук алтайский

Таар-оъду – хвойник односемянный
Терезин – чий
Тооруктуң чочагайы – кедровые шишки

Улаан-кара – фиалка
Улуг-оът – родиола розовая

Үүргене – горец живородящий

Черлик-шай – герань луговой
Чодураа – черемуха
Чыжыргана – облепиха
Честек-кат – земляника

Шагар-оът – крапива
Шиви – ель
Щеңне – пион
Шончалай – тюльпан одноцветковый
Шулун – ягель, лишайник

Ыт-кады – шиповник

Эсим – ветреница лесная
Эмишкеек – чертополох

Ажыглаан литература: К.Ш. Монгуш. Бойдус үжүглели / Национал школа хөгжүдер институт, 2014.

#тыва#тыва_төп#орус_тыва_сөстүк#дириг_амытаннар_үнүштер#бойдус_үжүглели#Центр_тувинской_культуры

Related Posts

Leave a Reply