0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

АДЫГЖЫЛАР ШУУЛГАНЫНЫӉ ТҮӉНЕЛДЕРИ

2019 чылдың октябрь 16-да, Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнге, тыва ча адар оюннуң баг адар хевиринге адыгжыларының шуулганы болуп эрткен. Шуулганның түңнелинде, баг адар хевирни нептередип-сайзырадырынга хамаарышкан дараазында айтырыгларны шиитпирлээн:
1) Тыва ча адар оюннуң сүлде демдээн тодараткаш, мергеннерге тыпсыр аттар болгаш оларның хөрек демдектерин бадылаан;
2) Ча адар оюннуң баг адар хевириниң дүрүмнеринге хамаарыштыр элээн чаартылгаларны болгаш өскерлиишкиннерни киирген;
3) Ча адар оюнну бүгү республикага сайзырадыр болгаш нептередири-биле элээн каш угланыышкыннарны илереткен. Оларның бирээзи – Тываның кожуун-суурларының ус-шеверлеринге чаны кылырының тускай өөредилге курстарын эрттирерин шиитпирлээн.

#тыва#тыва_төп#адыгжылар_шуулганы#форум_лучников#итоги#түңнелдер

Related Posts

Leave a Reply