0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Хүндүлүг чонувус!

Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары республикавыста чарлаттынган Тыва дыл хүнү-биле силер бүгүдеге изиг байырны чедирип тур!

Тыва дыл – тыва кижиниң бот-тускайлаң чоруун, бодалын илереткен болгаш тыва чаңчылчаан культураның өзээ-дир деп билип турар бис.
Ынчангаш бо кайгамчык чараш болгаш ханы уткалыг байырлалывыс-биле бөмбүрзээвистиң кайы-даа булуңунда чурттап чоруур тыва чонувуска, силерге бедик хей-аътты, сүлде-сүзүктү, аас-кежикти, өөрүшкү-маңнайны күзеп, тыва дылывыска хумагалыг хамаарылгаңарны хүнден хүнче күштелдирип, орууңар ак, чорууңар бүдүнгүр болзун деп йөрээр-дир бис!

Улуг хүндүткел-биле,
Тыва үндезин культура төвү

#тыва
#тыва_дыл
#тыва_төп
#байырлал
#Центр_тувинской_культуры

Related Posts

Leave a Reply