0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

АЙЫМ БИЛЕ ХҮНҮМ БОЛГАН АВАМ, АЧАМ!

Хүндүлүг эш-өөр!

Силер бүгүдени «Айым биле хүнүм болган авам, ачам!» деп хоорай чергелиг мөөрейге идепкейлиг киржиринче чаладывыс!

Мөөрейни Тыва улустуӊ ёзу-чаӊчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвү биле «Тыва Республиканыӊ Кызыл Хоорай» чагыргазыныӊ өөредилге Департаментизи Адалар болгаш Иелер хүнүнге тураскаадып эрттирип турар.

Мѳѳрейниӊ сорулгалары:

– Тыва үндезин культураны чонга калбаа-биле нептередири, сайзырадыры, ылаӊгыя амгы үениӊ аныяк өг-бүлелери болгаш оларныӊ салгалдарынга дамчыдары;

– Мөзүлүг ада кижиниӊ, буянныг ие кижиниӊ овур-хевирин чаштарга үлегер-чижек кылдыр көргүзери, өг-бүле кежигүннерниӊ аразында быжыг харылзааны нептередири.

Болур хүнү, үези: 2019 чылдыӊ ноябрь 22. Бүрүткел 10:00 шакта, мөөрейниң эгелээри 11:00 шакта.
Болур чери: Тыва үндезин культура тѳвү.

Мөөрейниң саавырын адаанда салдывыс.

#тыва
#тыва_төп
#Центр_тувинской_культуры
#айым_биле_хүнүм_болган_авам_биле_ачам
#Адалар_хүнү
#Иелер_хүнү

Related Posts

Leave a Reply