0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Ак-Баштыгларның «Алдын үүже» эвилелиниң тургустунганындан бээр үш чылдаан байырлалынче чалап тур бис!

Хүндүлүг эш-өөр!

Силер бүгүдени ноябрь 29-та 14:00 шакта Тыва үндезин культура төвүнче Ак-Баштыгларның «Алдын үүже» эвилелиниң тургустунганындан бээр үш чылдаан байырлалынче чалап тур бис!

Программада:

13:00 – 13:30 Аалчыларның бүрүткели;

13:30 – 15:20 Ак-Баштыгларның «Алдын үүже» эвилелиниң ажылынга хамаарыштыр төгерик ширээни эрттирери;

15:20-16:00 Шаңнал-мактал. Байырлыг кезээ.

#тыва
#тыва_төп
#Центр_тувинской_культуры
#АкБаштыглар
#АлдынҮүже

Related Posts

Leave a Reply