0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Хүндүлүг эмчилеривис!

Тыва үндезин культура төвүнүң база Тыва Республиканың национал оркестириниң кады чоргускан төлевилелин силерге бараалгадыр-дыр бис! Төлевилелдиң төрүттүнгенинге үлүүн киирген Андрей Алдын-оолович Монгуштуң, Игорь Михайлович Кошкендейниң күүселдези-биле “Ыдык буян эмчилерде» деп ыры-биле таныштырар-дыр бис. Эмчилер хүнү таварыштыр медицина адырында ажылдап чоруур эриг баарлыг эмчилеривиске улуг өөрүп четтиргенивисти сеткиливис ханызындан илередип, байырлалыңар-биле ал-бодуңарга, аал-чуртуңарга аас-кежикти, ажыл-ижиңерге ак орукту, хей-аъдыңар бедик, тура-сорууңар быжыг болурун йөрээдивис!

«Ыдык буян эмчилерде»

1)Ак-ла чолдуң нүүрүн шыгжап, хойлап чоруур,
Аас-кежик дѳзүнче киир орук изээн
Амыдырал агымында моондак келзе,
Ажып тиилээр күчү-күштүң сѳңүн сунар.
Авыралдыг кежик сиңген бүдүш-чаңныг
Алдын хүн дег ыдык буян эмчилерде.

2)Эки-бактың демисели тутчуп турда,
Эриг баарлыг эртинези тиилеп үнер.
Эгээртинмес чуртталгада бедик чолдуг,
Эргим сеткил эртем чүглээн эмчилерде.
Авыралдыг кежик сиңген бүдүш-чаңныг
Алдын хүн дег ыдык буян эмчилерде.

3)ϴртемчейниң ѳѳрүшкүзүн кѳрүп чоруур,
ϴлчей-кежик ѳзээн тудуп чурттап чоруур,
ϴпей чаштан ѳгбе чедир мѳгейип кээр,
ϴргүн чоннуң судал, күжү эмчилерде.
Авыралдыг кежик сиңген бүдүш-чаңныг
Алдын хүн дег ыдык буян эмчилерде.

#Тыва #деньмедицинскогоработника #эмчилерхүнү #стопкоронавирус

https://youtu.be/WFfu89QVwKA

Related Posts

Leave a Reply