0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

«БОДУНУҢ КЕЛИР ҮЕЗИ БАР БОЛГАНЫНДАН АНЫЯК НАЗЫН ААС-КЕЖИКТИГ»

Тыва үндезин культура тɵвү республикавыстың аныяк назынныгларынга чараш байырлалы-биле изиг байырны чедирип тур!

Аныяк назынны тыва үндезин культурада кижиниң чырык чер кырында чурттап чоруур үезинде эң-не чараш назын деп санаар. Ооң-биле чергелештир аныяк кижиден чоннуң, ылаңгыя улуг назынныг кижилерниң идегелдиг манаашкынныры хɵй болур. Чүге дээрге аныяк кижиниң боттуг амыдыралда күжү болгаш угаан-сарыылы чарт, иштики делегейи кыптыгып чоруур болганындан ооң ниитилелге ужур-дузазы аажок улуг болур. Тывалар анаа эвес аныяк назынны КИЖИ НАЗЫНЫ (термин моол тываларындан алдынган) деп адап турар. Ук кижи назыны деп үеже дараазында үелер кирер: 1. арга-хорга тывар үе, ол дээрге саннар-биле алыр болза, 22-23 хар үези; 2. тускайланыр азы бот-бораланыр үе, ол дээрге 22-30 хар үези; 3. албан ажылының азы кара ажыл үези, ол дээрге 30 -55 хар үези деп үелер кирер. Үелерниң аттарында аныяк кижиниң амыдыралда чогудар ужурлуг хүлээлгелери илереп турар. Ынчангаш аныяк назынны аас-кежиктиг деп санап турарының чылдагааны база ында болур.

Тывавыстың келир үезин тудуп, тɵрээн чуртунуң сайзыралынга үлүүн киирип чоруур аныяк кижилеривиске байырлалы-биле каң дег кадыкшылды, тыва үндезин культуразынга чоргаарланып, дараазында соон салгаар аныяктарга камныы-биле арттырып бээрин күзеп, орууңар ак, сүлдеңер бедик болзун деп йɵрээр-дир бис!

Тыва үндезин культура тɵвүнүң ажылдакчыларындан

#тыва_топ #тыва_аныяктар #периодизациявозраста #поздравление_с_днем_молодежи


Назад

Related Posts

Leave a Reply