0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ТЫВА ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРАНЫӉ КАМГАЛАКЧЫЛАРЫ

«Тыва үндезин культураныӊ камгалакчылары» деп төлевилеливистиң ээлчеглиг үндүрүлгезин Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тыва Республиканың улустуң хөөмейжизи, делегейде билдингир «Хүн-Хүртү» бөлүүнүң солизи Ховалыг Кайгал-оол Ким-ооловичиниң бо чылын төрүттүнгенинден бээр мугур 60 харлаан оюнга тураскаадыр-дыр бис.
Бараалгадып турар дамчыдылгавыста Кайгал-оол Ким-оолович тыва чоннуң хөөмейиниң онзагайын, ооң өске чоннарның уран чүүлүнден ылгалын база ук чоннарның культуразынга кайы хире салдарлыг болганын тайылбырлап, амгы үениң аныяк хөөмейжилеринге улуг дуржулгалыг хөөмейжи кижиниң удуртулгазы чүге чугула боорул деп айтырыгларны тодаргайы-биле демдеглеп турар.
Тыва улустуң аас болгаш хөгжүм чогаалының эдилекчизи, тыва хөөмей-сыгыт таварыштыр биче-буурай чонувустуң хей-аъдын, сүлде-сүзүүн бедидип чоруур улуг хөөмейживис, хүндүлүг өгбевистиң 60 хар ою август айда дээрзин демдеглээр-дир бис.
Тыва үндезин культура төвү Кайгал-оол Ким-ооловичиниң байырлалы уткуштур ооң ажыл-ижин чырыдып, тыва чаңчылчаан уран чүүлдүң делегейинде ооң эжелеп турар туружун, аңаа хамаарышкан амы-хууда бодалдарын силер бүгүдеге дамчыдып, аныяк-өскеннерге чагыг-сүмези-биле үлежип тур.
Кайгал-оол Ким-оолович Ховалыгның ажыл-ижинге хамаарышкан силерни сонуургадып чоруур айтырыгларыңар бар болза, Тыва үндезин культура төвүнүң электроннуг почтазынче бижип болур силер: ctyva@yandex.ru

#Тыва #Народныехоомейжи #хоомей #хөөмей #ХөөмейжиТувы #Тува_в_лицах #Улусчупедагогика #Легендыхоомея #тывачаңчыл #тывакультура

Related Posts

Leave a Reply