0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Хүндүлдүг Анатолий Партизанович!

Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчыларының мурнундан Силерге төрүттүнген хүнүңер-биле изиг байырывыс чедирип тур бис!

Силер тыва чоннуң сагыш-сеткил культуразының камгалалы болгаш сайзыралы дээш сагыш-сеткилиңерден бердинип, амыр-дыжыңарны харамнанмайн, хөй чылдарның дургузунда чонувустуң, чуртувустуң мурнунга бараан болуп чоруур силер. Силерниң-биле чаңгыс үзел-бодалдыг кижилерни мөөңнеп, оларны чүглендирип чоруур республикавыстың база бир үлегерлиг хамаатызы силер.

Бо кайгамчык чараш хүнүңер-биле ал-бодуңарга каң дег кадыкшылды, өг-бүлеңерге амыр-тайбыңны, аас-кежикти, өөрүшкү-маңнайны, кежик-чолду йөрээп тур бис!

#поздравления #тыва_топ #тува_в_лицах

 

Related Posts

Leave a Reply