0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ДУН УРУГ ТӨРҮТТҮНГЕНДЕ ХИН ШЫГЖААРДА ЙӨРЭЭЛ

Чаш уруг төрүттүнерге, эът-кежи быжыг болзун дээш, хинин кескен иези артыш-биле холуп кааан кара шайга дөрт катап чуй туткаш, кавайлап каар.
Аъш-чемин, ак сүдүн өрү чашкаш, аал-оранның ээзинге мөгейип, одунче саржагны чажар, оон дойга мындыг йөрээл салыр:

Узун назылыг болзун,
Улуг аас-кежиктиг болзун!
Бажының дүгү
Агаргыже чурттазын,
Ак салдыг,
Ак баштыг чорзун!
Беш кожуун төрелдиг,
Беш чүзүн малдыг,
Эртине эдилелдиг,
Эвилең, сарыылдыг болзун!
Кижиниң эки эдин
Эдилезин!

Йөрээл салгаш, ак сүдүн тос-карак-биле оът-сиген кырынче чашкаш, кавайны артыжап арыглааш, кыдыынга чараштап, каастап каан ус-кушкаш уязынга хинни суккаш азар. Улааравас болзун дээш камгалалдар баглаар. Оон база мындыг йөрээл салыр:

Ёзулуг иениң төрээн төлүнүң
Чогуур үезинде дүшкен хинин
Ус-кушкаш уязынга сагылдап,
Шыгжап берип тур мен.
Моон соңгаар доктааган хинни
Борта хүндүлеп, шыгжап чоргар.
Ийис уруглар
Төрүүр болзун,
Кош-кош
Кавайлыг болзун!
Илдик чок чоон үннүг,
Көгжүр-көгжүр
Өөштүг болзун.
Башкы оглу
Ожук ышкаш болзун,
Хеймер оглу
Кержек ышкаш болзун!
Салгалы хөй болзун,
Салымы эки болзун!
Курай-Курай!

#ёзу_чаңчылдар #тыватөп #Центр_тувинской_культуры #келирүевисбистиңхолувуста #тывакультура

Related Posts

Leave a Reply