0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Хүндүлүг эштеривис, Ганзориг Чимеддорж база Бямбажав Хуху!

“Эге таваа чер-делегей дег назылыг, төнер төнчүзү аккан хем дег шапкын болган, ада-өгбе-биле деңге тоолчураан, адыг чарыштың сүлде-сүзүүн согуннуң үш чүү кылдыр хуулдурган, эр кижиниң хей-аъдын дээрге шаштыктырган, ожуктуң үш дажы дег чарлып болбас тыва эр кижиниӊ үш оюнунуӊ бирээзи “Тыва чаныӊ” сайзыралынга боттуг дузаны көргүзүп келгениңерге, сеткиливис ханызындан өөрүп, көргүскен дузаңарны бедик деңнелге үнелеп, Тыва үндезин культура төвүнүң өмүнээзинден силерге четтиргенивисти илередирип, аас-кежикти, ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар бедик, угаан-медерелиңер оккур, салып алган сорулгаңар кезээ шагда бүдер болзун деп йѳрээр-дир бис!

#тыва_төп #Центр_тувинской_культуры #Тыва_ча #традиции_предков

Related Posts

Leave a Reply