0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ДАЛАЙГА ДАМДЫ ДУЗА!

Хүндүлүг чонувус!

Тываларның эрте-бурун шагдан бээр туруп келген чоок кижилеринге база ха-дуңмазынга дузалажыр чаагай чаңчылы бар. Ада-өгбениң арттырып каан сагыызын ыдыктыг чаңчылын эдерип, берге үеде холун сунуп дузалажыры дээрге тыва чонувустуң мөзү-бүдүжүн, демниин көргүзүп турар. Шак ону барымдаалап, силерге дыңнадырывыс болза, чоок-кавы Моол күрүнезинде Цэнгэл сумузунда чурттап чоруур Тос-Кириш сөөктүг Баянцагаан оглу Өвекейниң берге аарыгга таварышкан түңнелинде, эмчилер холунда улуг кезиишкин эртип турар. Тос-Кириш сөөктүг Баянцагаан оглу Өвекей болза тыва чоннуң хей-аъдын көдүрүп чоруур «Мен тыва мен» деп ыдыктыг ырының сөзүглелин чогаадып тургускан.
Бо үеде берге байдалга таваржы берген эживиске Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары материалдыг дузаны кадып,Тываның гуманитарлыг болгаш тускай эртем-шинчилел институдунуң эртем ажылдакчызы Баярсайхан Бадарч таварыштыр Цэнгэл сумузунче акшаны дамчыткан. Бир эвес силерниң араңарда изиг күзели-биле материалдыг дузаны кадыксап турар улус бар болза, дараазында соталыг телефон номеринче 8-999-485-1317 (Милана М.) «Далайга дамды дуза» деп чырык бодал-биле дузаны көргүзүп, шилчидип болурун дыңнаттывыс.

#тыва_топ #дуза#Цэнгэл #далайга_дамды_дуза

Related Posts

Leave a Reply