0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

БУЯННЫГ МЕРГЕЖИЛ БАШКЫЛАР-ХҮНҮ-БИЛЕ

Хүндүлүг Башкылар!

Өзүп орар салгалдарны эртем-билигниң ужу-бажын шиңгээдип, өртемчейни танып билип алырынга, уран чүүлдүң делегейинче угландырып чоруур буянныг үүлеңерни улуг хүндүлеп, чаш бүрүзүнүң менди-чаагай болуру дээш сеткилиңерден бердинген салым-чаяаныңарны онзагай демдеглеп, чараш байырлалыңар-Башкылар хүнү-биле изиг байырывыс чедирип, бо кайгамчык чараш хүнүңерде Силерге база чоок кижилериңерге бүгү-ле экини күзеп, каң дег быжыг кадыкшылды, өөрүшкү-маңнайны, чогаадыкчы ажыл-ижиңерге чаа-чаа ажыдыышкыннарны, хей-аъдыңар бедик чоруурун, өг-бүлеңерге амыр-чыргалды күзээр-дир бис!

#тыва #тыватөп #тывакультура #башкылар_хүнү_биле #байыр_чедириишкини

Related Posts

Leave a Reply