0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

КУДА ҮЕЗИНДЕ ЧАА ТИККЕН ӨГГЕ ЙӨРЭЭЛ

Шаанда тывалар чаа өгленген аныяктарны чаа өгже киирерде, йөрээлди салып, дараазында чараш езулалды эрттирер турган.
Улуг назылыг төрел өгбелериниң бирээзи тос-карак-биле ак сүдүн, аъш-чемин аал-оранның коданы эки турзун, чурттуң ээзи ажы-төлге аас-кежиктен хайырлазын дээш, өрү-куду, ханаларже чажар. Оон дүлген хой ужазындан бичиини кескеш, ханаларның карактарын, тоганазын, өгнүң хаалгазын, дөрт чүгүнде хана баштарын, өгнүң эт-херекселдерин чаап, өгнү йөрээр.

Өгнүң унунуң ужунда,
Илбээн өршээңер!
Хараачаның үдүн өршээңер!
Мөгежелиг хараачазын өршээңер!
Бурганның мурнунга
Бүүрээн өршээңер!
Эжик бажының
Узун ынаазын өршээңер!
Бода малдың
Коңга-дамбыразын өршээңер!
Эжик бажының унун өршээңер!
Эжиктиғ дөжекти өршээңер!
Адаа-үстүн өршээңер!
Орун бажында көжегелиг
Салбакты өршээңер!
Дөжектиң дужунда
Арзылаңны өршээңер!
Дөжектиң хажын өршээңер!
Бода малдың богда дүүп каан
Тос чүзүн чүвениң
Санын өршээңер!
Хөнек алдын өршээңер!
Ооң чайырын өршээңер.
Каас демдээн өршээңер.
От кыдыында
Демир шаланы өршээңер!

Алган дөзү: Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери. Кызыл, 1990 ч.
Чурук каасталгазы интернет четкизинден алдынган

#культуратувы #культурное_наследие #тыва_төп #йөрээлдер #традиции_обычаи

Related Posts

Leave a Reply