0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ТӨРЕЛ АТТАРНЫ ШЫН АДААРЫ

Өг-бүле туткан кижилерниң аттарын чыскаай көргүскени:

1. акый;
2. чаавай;
3. угбай;
4. честей;
5. даай;
6. күүй;
7. даай-авай;
8. оглу;
9. кенни, келин;
10. уруу, кызы;
11. күдээ – күдээзи, хүреген – хүрегени;
12. каты;
13. кат-иези;
14. бег, бээ;
15. кунчуг, кунчуу;
16. бажа, бажазы;
17. чуржу, чуржузу;
18. душтуу, душтук, душтук оол;
19. душтуу, душтук, душтук кыс.

Үш ада дужундан ыңай хан төрел эвес улустуң оглу, кызы өг-бүле тудуп болур. Тыва ёзуда кижиниң дорт адын адаары кончуг доңгун болур, ынчангаш өг-бүле туткаш, төрелдешкен кижилерниң бо аттарын адаарга, кымның кымга хамаарылгазы билдингир болгаш улуг хүндүткелин илередип турар. Төрел аттарны шын адаары – хүндүткелдиң дээди ёзулалы болур.

Алган дөзү:
Кенин-Лопсан М.Б. Тыва чаңчыл (Тувинские традиции) – Кызыл, 2017 – ар. 60-63.

Related Posts

Leave a Reply