0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ХАРААР-ТЕЙГЕ ЭР КИЖИНИҢ ҮШ АДААНЫ

Июнь 12-ниң хүнүнде Улуг-Хем кожууннуң Чааты сумузунуң Хараар-Тей деп бурунгу улуг оваа эдээнге республика чергелиг «Хараар-Тейге эр кижиниң үш адааны» деп алыш-бериштиг адаан мөөрей бедик деңнелге болуп эрткен. Мөөрейниң кол эрттирикчилери – Тыва үндезин культура төвү, Улуг-Хем кожууннуң Чааты сумузунуң чагыргазы болгаш Чаатының адалар Эвилели.

Тыва эр кижиниң үш адааны – өгбелеривистиң эр кижиниң иштики сагыш-сеткилин сайзырадыр, дадыктырар болгаш чөптүг чорукка ынак болурунга кижизидип чораан хей-аът киирер мөөрейлерниң бирээзи.

Шак бо чараш чаңчылывысты уламчылап, тыва эр кижиниң үш адааны деп мөөрейни деткип, улуг хемчегни эрттиреринге эвээш эвес үлүг-хуузун киирген кижи бүрүзүнге, Чаатының болгаш Улуг-Хем кожууннуң чагыргазынга, Чаатының адалар Эвилелинге, Улуг-Хемниң чылгычыларынга, чонунга Тыва үндезин культура төвүнүң коллективи өөрүп четтиргенивисти илередип, ажыл-ижиңерге улуг чедиишкиннерни йөрээп, «Хараар-Тейге эр кижиниң үш адааны» деп улуг мөөрейивис ам-даа сайзыраарын күзедивис!

#конкурс #тыва_эр #национальные_игры #тыва #тыва_топ #Хараар_Тей

Related Posts

Leave a Reply