0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ЧАҢЧЫЛДАРНЫ ЧАШТАРГА

Июль 27-ниң хүнүнде Чагытай хөлдүң кыдыында турар уругларның кадыкшыл лагери Чагытайга Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары, оларның аразында аас чогаалга үндезилеттинген “ТЫВА” бөлүү болгаш Тыва Республиканың алдарлыг артизи, Тыва Республиканың улустуң хөөмейжизи, «Тыва чоннуң чоргааралы» деп бедик аттың эдилекчизи Андрей Монгуш «Чаңчылдарны чаштарга» деп төлевилелдиң ажылын чоргусканнар. Бо программаның кол сорулгазы – уруг бүрүзүнге ада-иезиниң, чуртунуң төлептиг хамаатызы болуп, тыва хөгжүм-аялганы аныяк-өскенге сонуургадып, үндезин культуравысты, ёзу-чаңчылдарывысты оларга билиндирип, хөгжүдери.

Лагерьде дыштанып турар уруглар аалчыларны чылыг уткуп, эрттирип турар оюн-көргүзүгнү улуг сонуургал-биле көргеннер. Бо чараш болгаш кижизидикчи төлевилелди Тыва үндезин культура төвү ам-даа улаштыр сайзырадып, өске-даа өөредилге черлеринче болгаш уругларның кадыкшыл лагерьлеринче үнүп, келир үениң салгакчыларынга бараалгадыр деп сорулгалыг.

#культура_тувы #тыва_төп #төлевилел #Чагытай

Related Posts

Leave a Reply