0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Category

Новости
Дорогие друзья, меломаны и поклонники хѳѳмея! Мы рады сообщить о старте III Международного фестиваля «Хөөмей в Центре Азии», который пройдет в Кызыле с 16 по 19 августа 2019 г.  III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХӨӨМЕЙ В ЦЕНТРЕ АЗИИ» ЭТО: • УНИКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКЛОННИКОВ И НОСИТЕЛЕЙ УДИВИТЕЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КОЧЕВНИКОВ – ХӨӨМЕЙ!  • ЯРКОЕ СОБЫТИЕ МИРОВОГО МАСШТАБА В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ! ...
Read More
  Тыва үндезин культура төвүнүң коллективи Силерге төрүттүнген хүнүңер таварыштыр изиг байыр чедирип, каң дег быжыг кадыкшылды күзевишаан, тыва чоннуң ёзу-чаңчылдарын, аас чогаалын, төөгүзүн өзүп орар келир үениң салгалдарынга камгалап, артырарынга киирген улуг үлүг-хууңарны үнелеп, өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис!   
Read More
  Тыва чоннуң сагыш-сеткил өнчүзү болур аас чогаалын чыып, салгалдарга дамчыдар, тыва чоннуң төөгүзүнге арттырар ишке улуг үлүүн киирген Тыва Республиканың чогаалчылар Эвилелиниң кежигүнү, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы Ондар Киш-Чалааевич Дарыма бөгүн аравыска чораан болза 85 харлаар турган. Эртемге кызыгаар чок бердингени, тыва культураның келир үези база сайзыралы дээш сагыш-човаашкыны, эш-өөрүнге бүзүрелдиг чөлеңгииш болганы, ак...
Read More
Хүндүлүг чонувус! Салгалдарывыстыӊ дилээшкиннерин деткип, тыва улустуӊ ырылары-биле номчукчуларывысты таныштырар ажылды чоруда берген бис. Амгы үеде интернет четкизинде улустуң кичээнгейин хаара тудуп турар «Оялыктың талындан…» деп Кыдат күрүнеде чурттап чоруур тыва чоннуң кожаңнарын көрээлиӊер.Ук ырының Тываже кирип келген төөгүзү ийи чыл бурунгаар эгелээн. 2017 чылдың кыштың башкы үезинде Тыва үндезин культура төвүнүң эртем экспедициязы Кыдат күрүнениң Синьцзян-Уйгур...
Read More
Ёзу-чаңчылдар нептередир, чоннуң хей-аъдын көдүрер, сагыш-сеткилин байыдар, иштики сагыш-сеткилинге чаагай салдар чедирер, уран-чүүлге хандыкшыдар, улустуң ниити культуразын көдүрер ажыл-иш ниитилелдиң амыдыралынга эргежок чугула. Бистиң республикавыстың культуразынга болгаш сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киирип чоруур культура ишчилеринге байырлал таварыштыр изиг байыр чедирип, Силерге каң дег быжыг кадыкшылды, улуг аас-кежикти, чымыштыг ажыл-үүлеңерге чедиишкиннерни, ак орукту сеткиливис ханызындан күзедивис! Культура...
Read More
Мир с каждым днем стремительно развивается, меняются ценностные ориентации подрастающего поколения, но неизменными остаются только заветы предков, пронизанные мудростью и оберегом защищающие народ от всех возможных бед. Мы рады, что в Центр тувинской культуры тянутся молодые люди, и еще больше ощущаем счастье, когда они уходят от нас с определенным багажом знаний. Сегодня у нас в гостях...
Read More
Белый месяц Шагаа давно позади, но любознательных малышей, желающих узнать побольше о традициях празднования Шагаа до сих пор хоть отбавляй! На этой неделе в гостях у Центра тувинской культуры побывали воспитанники Детского сада №37 г. Кызыл. Для детей была проведена очень интересная и познавательная программа, включающая в себя экскурсию по Центру, мини-концерт фольклорного ансамбля «Тыва», мастер-классы...
Read More
Сегодня героиня рубрики «Люди труда» – Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Тувинской АССР Даржаа Надежда Фёдоровна  Звучную и красивую фамилию Даржаа в сфере культуры и искусства знают все. Таланту прославленной и яркой балерины рукоплещут до сих пор, ее заслуги отмечены множественными государственными наградами, а творческий путь Надежды Федоровны Даржаа часто используют в качестве яркого...
Read More
Бистиң эргим кырган-аваларывыс, иелеривис, угбаларывыс, уругларывыс, дуңмаларывыс, ай-хүн херелдиг алдын даңгыналарывыс! Силерниң бүзүрелиңер, шынчы болгаш арыг сеткилиңер, кандыг-даа дуза чедиреринге белен чорууңар, деткимчеңер, мерген угааныңар, кызыгаар чок ынакшылыңар, күчүлүг чөлеңгииш болуп турарыңар – тыва эрниң чедиишкиннериниң, бедик хей-аъдының кол шимчедикчи күжү болуп чоруур. Делегейниң херээженнер хүнү таварыштыр изиг байыр чедирбишаан, Частың кайгамчыктыг чараш хүнүнде Силерге каң дег быжыг...
Read More
Дорогие друзья! Популярность традиционной стрельбы из лука «Тыва ча адар оюн: баг адар хевири» в последние годы заметно возросла. Все большее количество людей открывают для себя притягательность и сложность этого вида спорта. В тувинской национальной стрельбе из традиционного лука очень много секретов, владение которыми гарантирует меткое попадание в цель. Перед вами – брошюра, целиком посвященная тувинской национальной...
Read More
1 74 75 76 77 78 79