0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ТЫВА НАЦИОНАЛ ОЮННАР СПОРТ ШКОЛАЗЫНГА

Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары “Херел” спорт залынга Национал спорт школазының өөреникчилеринге тыва оюннар-биле таныштырылганы эрттирген. 

Тыва оюннарның кол дүрүмнерин уруглар кичээнгейлиг дыңнааш, улуг сонуургалдыг ойнааннар. 
Аьт бажынче дээрбек октаарынга оолдар тергиин болган. А кажыкка аът чарыштырып турда, оолдар, кыстар – кайызы-даа шыырак болганын эрттирикчилер демдеглээн.

Тыва оюннарны уругларга сайзырадып, нептередири-биле ажылывыс уламчылап турар. 


Related Posts