ТЫВА НАЦИОНАЛ ОЮННАР СПОРТ ШКОЛАЗЫНГА

  • просмотры: 51 |
  • 24 | Январь |2019

Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары “Херел” спорт залынга Национал спорт школазының өөреникчилеринге тыва оюннар-биле таныштырылганы эрттирген. 

Тыва оюннарның кол дүрүмнерин уруглар кичээнгейлиг дыңнааш, улуг сонуургалдыг ойнааннар. 
Аьт бажынче дээрбек октаарынга оолдар тергиин болган. А кажыкка аът чарыштырып турда, оолдар, кыстар – кайызы-даа шыырак болганын эрттирикчилер демдеглээн.

Тыва оюннарны уругларга сайзырадып, нептередири-биле ажылывыс уламчылап турар.