“Шагаа садыы”

  • просмотры: 51 |
  • 24 | Январь |2019

Хүндүлүг эш-өөр!

Силерни Тыва үндезин культура төвү ЯНВАРЬ 27-де I дугаар республика чергелиг “Шагаа садыы” деп садыг-делгелгеже чалап тур бис.

Делгелгеге киржир күзелдиг ус-шевер чонувусту январь 25-ке дээр ЧАГЫЫН киирерин диледивис.
Делгелгеге негелделер-биле адаанда СААВЫЫРДАН таныжып аап болур силер.
Харылзажыр телефон дугаары: 2-35-06.