ТЫВА ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРА ТӨВҮНҮҢ 10 ЧЫЛ ОЮНГА ТУРАСКААТКАН

  • просмотры: 51 |
  • 29 | Январь |2019

2008 чылдың октябрьның 6-ның хүнү Тыва Республикавыстың амыдыралынга, культуразынга бир онзагай төөгүлүг хүн болган. Ол дээрге республикавыстың удуртукчузу, Чазаавыстың Баштыңы Шолбан Кара-оол «Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүн тургузарының дугайында» деп доктаалга атты салып, ону күшче киирген. Оон бээр амгы үеге дээр мугур 10 чыл эртип турар. Бо үениң дургузунда Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарнының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвү (дараазында – Тыва төп) тыва чоннуң үндезин культуразының сайзыралынга, кадагалаттынарынга, чон аразынга нептерээринге эвээш эвес ажылды чорудуп кылган. Ол ажылдарның бирээзи – эр кижиниң 3 адаан оюнун эгидип, диргизидип, чонче тарадыры болуп турар. 

Тыва үндезин культура төвү тургустунуп келгенинден бээр 10 чыл оюнга тураскааткан эр кижиниң 3 адаан оюнунга мөөрейлерни эрттиргеш, тергииннерни илереткен. 
Тыва аскыр аът чарыжынга шылгараан аъттың ээзи – Дамбыра Чойган-оол Күжүгетович (Барыын-Хемчик кожуун); 
Тыва ча, баг адар хевиринге тиилекчи – Монгуш Сылдыс Григорьевич (Өвүр кожуун); 
Чаңчыл болган ай санында болуп турар (бо удаада Сүт-Хөл кожууннуң эрттиргени) хүреш маргылдаазынга көрүкчүлерни, мөгейикчилерни эң-не чараш арга-биле кайгаткан – Даш-шиви Айбек (Сүт-Хөл кожуун). 

Адаан мөөрейниң тиилекчилерин Тыва үндезин культура төвү акшалыг сертификаттар-биле шаңнааш, Шагаа бүдүүзүнде ёзу-чаңчылдарлыг, ыры-хөгжүмнүг “Муңгаш чарылды, чыл бажы келди” деп кежээже чалаан.