ДОРУГДАЙНЫҢ ДЕРИИ ЧАРАШ

  • просмотры: 51 |
  • 15 | Июль |2019

Республика чергелиг “Доругдайның дерии чараш” деп мөөрей 14-түң хүнүнде Тос-Булакка болуп эрткен. Мөөрейни Тыва үндезин культура төвү организастап эрттирген болуп турар. 
Аңаа ниитизи-биле республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан 12 төлээлекчи киржип чедип келгеннер. 
Сүт-Хөл кожуунуң Ишкин суурдан ада-иези-биле Түлүш Алена Александровна киржип келген. Алена республиканың Р. Д. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазында чедиги класста өөренип турар. Алена чажындан тура 3-4 харлыындан тура конкурстарга киржип эгелээн. Чылдыңна 1,2 дугаар черлерни эжелеп турар деп авазы өөруп чугаалан. 
Каа-Хем кожууннуң төлээлекчизи Монгуш Андриан Григорьевич ооң мурнунда чылдарда черле киришпейн турган, бир дугаар киржилгем деп демдеглээн.
Мөөрейниң эң улуг назылыг киржикчизи Кувар-Сюрюн Владимир Монгушович Тос-Булакта малчыннап чоруур. Ады сураа билдингир, хөй солун-четкиге үнген “Торнадо” деп аъдын дерип алгаш келген. Аъды долгандыр турар көрүкчүлерни магададып, ийи будунуң кырынга турупкаш, мөөп турарын көргүскен. 
Оюн Менди-Белек Көк-оолович ТесөХем кожууннуң Чодураа суурдан, чылгызының баштыңын Көк-Бора аскырны мөөрейге киириштирип эккелген. Аъттың чүгенни Менди-Белектиң кырган-ачазында салгал дамчып келген өг-бүлениң хүндүткелдиг эди болуп турар.
Шупту киржикчилерниң дерии онзагай, тускай болуп турар. Ынчалза-даа маргыш чокка дүрүмге чагыртып тергиинерни шиидип үндүрген.
Түңнелдери :
1. Бирги черни Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин суурдан Түлүш Алена Александровна чаалап алган.
2. Ийиги черни Каа-Хем кожуундан Монгуш Андриан Григорьевич.
3. Үшкү черни Бии-Хем кожуундан Удумбола Айбек Андреевич чаалап алган. 
Республика чергелиг “Доругдайның дерии чараш” деп мөөрейни эр-хиндиктиг улустуң садыы “Men*s Look” акша сертификады-биле спонсорлаан. Садыгның төлээлекчизи Монгуш Ланзы Шолбан оглу Тыва үндезин культура төвүнүң даргазы Игорь Михайлович Көшкендейге боду келгеш сертификатты тывыскан.
Тускай акша сертификаттыг шаңналга мөөрейниң киржикчизи Кызыл хоорайдан Отсур Очутай Владимирович чаалап алган. 

#наадым_2019#тыва#тыва_төп#тос_булак#доругдайның_дерии_чараш#праздникживотноводов