• просмотры: 51 |
  • 23 | Июль |2019

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИННИ

Хүндүлүг Мөңгүн-оол Дүктенмеевич! 

Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң ажылдакчыларының мурнундан Силерниң чырык чер кырынга чаяаттынган хүнүңер-биле изиг байырывысты чедирип тур бис!

Тыва чоннуң культуразынга болгаш хөөмей-сыгыттың келир үези база сайзыралы дээш Силерниң кылып чоруур үүле-херээңер, сагыш-човаашкыныңар чоннуң хей-аъдын көдүрүп, сагыш-сеткилин байыдып, уран-чүүлге хандыкшыдып чоруур.

Бо кайгамчык чараш хүнүңерде Силерге база чоок кижилериңерге бүгү-ле экини күзеп, каң дег быжыг кадыкшылды, өөрүшкү-маңнайны, өг-бүлеңерге амыр-чыргалды күзээр-дир бис! 

Хүндүткел-биле, 

Тыва үндезин культура төвү

#тыва_төп#байыр_чедириишкини#тыва_культура#тува_в_лицах