МАКТАЛ – ААС ЧОГААЛДЫҢ ХЕВИРИ

  • просмотры: 51 |
  • 2 | Октябрь |2019

Хүндүлүг чонувус!

Бурун өгбелеривис долгандыр турар каас-чараш бойдузувусту, азыраан мал-маганын, эки эжин, төрээн черин алгап-мактап чораан. Мактал дээрге аас чогаалдың хевири. Бир-ле чүүлдү онзагай кылдыр демдеглеп, ооң овур-хевирин, шынарларын эскерип, сагыш-сеткилинден чарашсынып магадаанда мактал төрүттүнер. Эрес, кашпагай хүрештиг мөгеге, чүгүрүк аътка, төрээн чуртунга тураскааткан макталдарны амгы үеде Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары Наадым, Шагаа байырлалдырынга күүседип турарын дыңнаан боор силер. Макталды күүседири бир-тускай, шүлүк номчуурундан ылгалдыг.

Дорогие друзья!

Известно, что издревле тувинцы славились знатоками устного народного творчества. Любовь к родной земле, верному другу – коню, национальной борьбе «хүреш» слагались в виде восхвалений («мактал»). Мактал – вид устного народного творчества, в котором выражается восхищение, возвеличивание качеств, характеристик какого-либо объекта. Исполнение восхвалений (мактал) носит особый поэтический характер. Представляем вашему вниманию мактал, посвященный родной земле.

#тыва#тыва_төп#культура#фольклор#мактал#аас_чогаал