Хүндүлүг чонувус!

  • просмотры: 51 |
  • 1 | Май |2020

Чечектелген чараш частың база күш-ажылдың байырлалы Майның бири таварыштыр силер бүгүдеге сеткиливистиң ханызындан байырывысты чедирдивис!

Кылып чоруур ажыл-ижиңер үре-түңнелдиг болзун! Иштики делегейиңер хүнден хүнче улам байлакшып, кезээде бурунгаар чүткүлдүг, тура сорууңар быжыг болурун күзедивис!

Улуг хүндүткел-биле Тыва культура төвүнүң ажылдакчылары.

#тыватөп
#Центр_тувинской_культуры