0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Хүндүлүг чонувус!

Чечектелген чараш частың база күш-ажылдың байырлалы Майның бири таварыштыр силер бүгүдеге сеткиливистиң ханызындан байырывысты чедирдивис!

Кылып чоруур ажыл-ижиңер үре-түңнелдиг болзун! Иштики делегейиңер хүнден хүнче улам байлакшып, кезээде бурунгаар чүткүлдүг, тура сорууңар быжыг болурун күзедивис!

Улуг хүндүткел-биле Тыва культура төвүнүң ажылдакчылары.

#тыватөп
#Центр_тувинской_культуры

Related Posts

Leave a Reply