0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Назын дилээр ёзулал

Июнь 8-те 16:00 шакта тыва чоннуң назын дилээр ёзулалының дугайында дорт эфиривисче силер бүгүдени чаладывыс! Интернет четкизинде Instagram арынывыска эртер ээлчеглиг дорт эфиривисти Тыва үндезин культура төвүнүң организастыг килдизиниң эргелекчизи Бадыраа Шурумаа Григорьевна эрттирер. Онлайн хевирге эртер хемчег үезинде удур-дедир харылзаа тудуп, айтырыглар салып болур аргалыг болуруңарны сагындырдывыс.

Instagram арынывысче дорт кирер оруу:
https://instagram.com/tuvancenter?igshid=17fr64qwdgxzs

#тыватөп
#Центр_тувинской_культуры
#сидимдома
#стопкоронавирусТыва
#мастер_класс


Назад

Related Posts

Leave a Reply