ТЫВА ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРАНЫӉ КАМГАЛАКЧЫЛАРЫ

  • просмотры: 51 |
  • 23 | Июль |2020

https://youtu.be/rkpldBHONus

«Тыва үндезин культураныӊ камгалакчылары» деп төлевилеливистиң ээлчеглиг үндүрүлгезин тыва словарьларга тураскаадыр-дыр бис.
Бараалгадып турар дамчыдылгавыста Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң словарьлар бөлүүнүң кол эртем ажылдакчызы, филология эртемнериниң кандидады Оюмаа Маадыр-ооловна Саая тыва лексикографияның өзээн салган эртемденнерниң ажыл-чорудулгазы-биле таныштырып, тыва лексикографияның төөгүзүн, эрткен оруун, амгы үеге чедир сайзырап келгенин тодаргайы-биле тайылбырлап турар.

#Тыва #Тыва_дыл #Тывадыл #төрээндыл #тывакультура #Тыва_үндезин_культураның_камгалакчылары