ДЕЛЕГЕЙ ЧЕРГЕЛИГ ОНЛАЙН ХЕВИРГЕ ЭРТИП ТУРАР «СЫГЫТ – 2020» МƟƟРЕЙИНИҢ ЖЮРИ КЕЖИГҮННЕРИ-БИЛЕ ТАНЫШТЫРЫЛГА

  • просмотры: 51 |
  • 28 | Июль |2020

ХОВАЛЫГ КАЙГАЛ-ООЛ КИМ-ООЛОВИЧ – жюри кежигүннериниң даргазы, Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тыва Республиканың улустуң хɵɵмейжизи, аас чогаалга үндезилеттинген «Хүн-Хүртү» бɵлүүнүң хөгжүмчүзү.

МОНГУШ ЛАЗО ДОВУЕВИЧ – Хоочун хɵɵмейжи, Делегей чадалыг хам.

КЫРГЫС ЗОЯ КЫРГЫСОВНА – Россия Федерациязының уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы, уран чүүл эртемнериниң доктору, Россияның композиторлар эвилелиниң кежигүнү, Делегей чергелиг «Хɵɵмей» эртем тɵвүнүң удуртукчузу.

КУИРК ШОН ПАТРИК – Тыва Республиканың алдарлыг артизи.

КУЧЕНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ – Хакасия Республиканың улустуң артизи, Хакасия Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, «Υлгер» бɵлүүнүң уран чүүл удуртукчузу.

ОНДАР МƟҢГΥН-ООЛ ДΥКТЕНМЕЕВИЧ – Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тыва Республиканың улустуң хɵɵмейжизи, Тыва Республиканың алдарлыг артизи, аас чогаалга үндезилеттинген «Чиргилчин» бɵлүүнүң хөгжүмчүзү.

ОНДАР БАДЫ-ДОРЖУ ВЛАДИМИРОВИЧ – Тыва Республиканың улустуң хɵɵмейжизи, Тыва Республиканың алдарлыг артизи, Делегей чергелиг аас чогаалга үндезилеттинген «Алаш» бɵлүүнүң хɵгжүмчүзү.

INTERNATIONAL ONLINE COMPETITION “SYGYT-2020”JURY MEMBERS

KAIGAL-OOL KHOVALYG– Chairman of the Jury, Distinguished Artist of the Russian Federation, Peoples’ Khöömeizhi of the Republic of Tuva, leader of the musical group “Huun-Huur-Tu.”

LAZO MONGUSH– Veteran Khöömeizhi, World-class shaman.

ZOYA K. KYRGYS – Distinguished Cultural Worker of the Russian Federation and the Republic of Tuva, Distinguished Researcher of the Republic of Tuva, Doctor of Culture, Member of the Russian Federation Composers’ Union, Head of the International Scientific Center “Khöömei.”

SEAN P. QUIRK – Distinguished Artist of the Republic of Tuva.

VYACHESLAV KUCHENOV – Peoples’ Artist of the Republic of Khakassia, Distinguished Cultural Worker of Khakassia, Leader of the musical group “Ülger.”

MÖNGÜN-OOL ONDAR– Distinguished Artist of the Russian Federation, Peoples’ Khöömeizhi of the Republic of Tuva, Distinguished Artist of the Republic of Tuva, member of the musical group “Chirgilchin.”

BADY-DORZHU ONDAR – Peoples’ Khöömeizhi of the Republic of Tuva, Distinguished Artist of the Republic of Tuva, leader of the musical group Alash.

#Тыва #хоомей #сыгыт #тувинскаятрадиционнаякультура #тывакультура #хоомейжи