СЕРГЕЙ ООЛАКАЕВИЧ КУУЛАР

  • просмотры: 51 |
  • 28 | Июль |2020

1974 чылда Венгрияга болган делегей чергелиг «Алдын-доос» деп фестиваль-мөөрейге ССРЭ-ниң мурнундан киржип келген делегацияның кежигүнү болур тыва кижи чүү-биле-даа деңнеп болбас частыышкынны кылган!
Мөөрейге белеткел үезинде-ле ооң кайгамчыктыг хөөмейи улусту магададып, шуптунуң кичээнгейин калбаа-биле хаара тудуп турган. Бөмбүрзектиң янзы-бүрү булуңнарындан келген киржикчилер Сергей Оолакаевич Кууларның тускай салым-чаяанының мөгейикчилери болуп, биче сеткилдиг тыва хөөмейжиниң холун тудуп, өңнүктежип турган. ССРЭ-ниң делегациязынга Гран-при «Алдын-доосту» чаалап алырынга тыва хөөмейжи улуг үлүүн киирип, делегей чергелиг мөөрейниң тускай шаңналының эдилекчизи болган.
Венгриядан тиилелгелиг эглип келген делегацияны төп Москва хоорайга СЭКП ТК-ның чиңгине секретары Леонид Брежнев уткуп алган. Чыылган чонга «Алдын-доос» шаңналын таныштырар тускай эргени Сергей Оолакаевичке берген.
Өвүр кожуунуң сураглыг хөөмейжизи 1956 чылдың март 1-де Хандагайты суурга төрүттүнген. Сергей Оолакаевич Куулар өгбелеривистиң арттырып берген өнчүзүн эдилеп, сайзырадып, тыва хөөмейниң төөгүзүнде онзаланып турар. Хоочун хөөмейжилерниң саналы-биле чүгле Сергей Оолакаевич чаңгыс тыныш иштинде хөөмейден сыгытче, сыгыттан каргырааже чайгаар шилчилгени бедик деңнелге чорудуп, 1 минута 15 секунданың дургузунда хөөмейлептер турган!
Амгы үеде Сергей Оолакаевичтиң хөөмейин бижидип каан аудио-видео материалдар чок болганындан, ооң дөргүл-төрелдеринден, салгакчыларындан кадагалаттына берген аудио-видео материалдарны дилеп тур бис.

#хоомейжи #хөөмейжи #легенды_хоомея #легенды_горлового_пения