БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

  • просмотры: 51 |
  • 19 | Август |2020

Бөгүн чаяаттынган хүнүн Тыва Республиканыӊ алдарлыг артизи, Тыва үндезин культура төвүнүӊ ажылдакчызы, Тываныӊ ховар үннүг ыраажызы, онза салым-чаяанныӊ эдилекчизи Шолбан Анатольевич Ондар демдеглеп турар.
Хүндүлүг Шолбан Анатольевич, Силер өг-бүлеӊерниӊ быжыг чөлеӊгиижи, ажы-төлүӊерниӊ ынак адазы силер. Сооӊар салгап артар ажы-төлүӊерни улуг ынакшыл-биле эртем-билиглиг, мөзү-шынарлыг, эки кижилер кылдыр өстүрүп турарыӊар биске үлегер.
Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң ажылдакчыларының мурнундан Силерниң чырык чер кырынга чаяаттынган хүнүңер-биле изиг байырывысты чедирбишаан, Силерге база чоок кижилериңерге кызыгаар чок аас-кежикти, каң дег кадыкшылды, өг-бүлеңерге амыр-чыргалды, чогаадыкчы ажыл-ижиӊерге улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар, сүлде-сүзүүңер бедик, тура-сорууңар быжыг болурун йөрээдивис!

#тыва_топ #лица_тувы #байыр_чедириишкини