ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИН

  • просмотры: 51 |
  • 26 | Октябрь |2020

Республика чергелиг тыва ча адар оюн: баг адар болгаш аът кырындан кара адар хевирлеринге болуп эрткен мөөрейге улуг деткимчени көргүзүп, тиилекчи болган адыгжыларга богбаларны белекке берген Тывавыстың чылгычыларынга – Сарыглар Таймир Владимирович, Ондар Айдыс Анатольевич, Соян Шолбан Баадырович, Саая Айдыс Александровичке болгаш өгбелеривистен дамчып келген тыва ча оюнун сайзырадып, катап тургузар ажылды деткип, ону организастап эрттиреринге улуг үлүг-хууну киирип чоруур Тыва Республиканың спорт яамызынга,Тыва чаның федерациязынга, Тыва Республиканың аът федерациязынга, Тыва Республиканың үрер хөгжүмүнүң оркестиринге:
“Эге таваа чер-делегей дег назылыг, төнер төнчүзү аккан хем дег шапкын болган, ада-өгбе-биле деңге тоолчураан, адыг чарыштың сүлде-сүзүүн согуннуң үш чүү кылдыр хуулдурган, эр кижиниң хей-аъдын дээрге шаштыктырган, ожуктуң үш дажы дег чарлып болбас тыва эр кижиниӊ үш оюнунуӊ бирээзи “Тыва чаныӊ” сайзыралынга боттуг дузаны көргүзүп келгениңерге, сеткиливис ханызындан өөрүп, көргүскен дузаңарны бедик деңнелге үнелеп, Тыва үндезин культура төвүнүң өмүнээзинден силерге четтиргенивисти илередирип тур бис! Чорууңар чогуп, чолуңар тааржып чоруур болзунам!!! ”

#тыва_төп #Центр_тувинской_культуры #Тывача #традиции_предков #культураТувы