РЕСПУБЛИКА ЧЕРГЕЛИГ ТЫВА ЧА ОЮНУНУӉ БАГ АДАР БОЛГАШ АЪТ КЫРЫНДАН КАРА АДАР ХЕВИРЛЕРИНГЕ МӨӨРЕЙ

  • просмотры: 51 |
  • 26 | Октябрь |2020

Тоол шагдан дамчып келген тыва эр кижиниң үш оюнунуң бирээзи тыва чаның бөгүн болуп эрткен түңнелдери–биле таныштыраал.

Тыва ча адар оюн: баг адар хевири:
1 чер – Монгуш Сылдыс (Чөөн–Хемчик);
2 чер – Отсур Отчутай (Эрзин);
3 чер – Успун Кежик (Бай–Тайга);
4 чер – Оспакай Амир (Улуг–Хем);
5 чер – Хомушку Айдың (Бай–Тайга).

Тыва ча адар оюн: аът кырындан кара адар хевири:
1 чер – Саая Сылдыс;
2 чер – Шыырап Түмен;
3 чер – Монгуш Сылдыс;
4 чер – Чадамба Мерген–Херел;
5 чер – Доспай–оол Каң–Болат.

Өгбелеривистен дамчып келген тыва ча оюнун сайзырадып, катап тургузар ажылды деткип чоруур республика чергелиг мөөрейниӊ киржикчилеринге Тыва культура төвүнүӊ мурнундан четтиргенивисти илередип база тиилекчи болган адыгжыларга изиг байырны чедирип, ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар, сүлде-сүзүүңер бедик, тура-сорууңар быжыг болурун йөрээдивис!

#тыва_төп #Центр_тувинской_культуры #Тывача #традиции_предков #