ЧАШ УРУГНУ КАВАЙЛААР ЕЗУЛАЛ

  • просмотры: 51 |
  • 27 | Октябрь |2020

Чаа төрүттүнген чаш уругну кавайлаары тускай чурумнуг болгаш ёзулалдыг. Уруг-дарыы четче-менди чораан ава кижи божаан болза, ол иениң ол уруун эң улуг назылыг кижи кавайлап каар болгаш орун кырынга чыттырып каар. Уруг-дарыы доктаавас чораан ава кижи божаан болза, ол чаш уругну кавайлаары дыка нарын. Уруу доктаавас аваның чаа божаан төлүн хөй уруглуг ие кижи холунга тудар. Ол чаш уругну кавайлаар мурнунда, кавайны эккелгеш, ооң кырынга эник ытты чыттыргаш, кавайлай каапкаш, ооң соонда кавайга ол төлдү кавайлаар. Бир эвес эник ыт чок турган болза, ол кавайга чаш төлдүң эң улуг назылыг кырган өгбези азы кырган-авазы бажын салып чыттырар, ол бажын кавайлатканы болур, чүгле ол ёзулалдың соонда хөй уруглуг ие кижи чаш төлүн ол кавайга чыттырар.

Алган дөзү: М. Б. Кенин-Лопсан “Тыва чаңчыл”, Кызыл – 2017.

#ёзу_чаңчылдар #тыватөп #Центр_тувинской_культуры