УРУГ КАВАЙЫ

  • просмотры: 51 |
  • 27 | Октябрь |2020

Көжер-дүжер амыдыралдыг чораан тывалар уруг кавайын онзагай кылыр чораан. Чаш уруглуг кавайны орун кырынга чыттырып болур, ааткыышка аадып болур, аъттыг кижи эзер кырынга үңгерип ап болур. Тыва кавай чаш уругну кыштың соогундан доңурбас, чайның изиинден албыктырбас. Кавай болза чаш уругнуң ордузу болур.

Чаш уруг төрүттүнерге, тыва кижи доп-дораан ону кавайлаар чораан. Кавай болза тыва чоннуң эрте шагдан бээр эдилеп чораан ыдыкшылдыг эдилели болур. Бурун өгбелер кавай биле төрээн чуртун бир дөмей ыдыктап чораан. «Өскен кавайым», «кавай» болгаш «чуртум» деп чечен-мерген сөстер салгалдан салгал дамчып келген.

Алган дөзү: М. Б. Кенин-Лопсан “Тыва чаңчыл”, Кызыл – 2017.

#ёзу_чаңчылдар #тыватөп #Центр_тувинской_культуры