“АДА” ДЕП ЫДЫКТЫГ АТТЫҢ ЭДИЛЕКЧИЛЕРИНГЕ!!!

  • просмотры: 51 |
  • 23 | Ноябрь |2020


Хүндүлүг адалар!
Силерге Тыва культура төвүнүң мурнундан Адалар хүнү таварыштыр байырывыс чедирбишаан, дараазында чараш шүлүктү сөңнедивис!

Адаларга

Оол кижи, адазындан чаглак дилээр
Оон артык бүзүрелдиг оорга тыппас.
Аът мунуп, девип-самнап өөредип каар,
Ада кижи чүглендирер башкызы-дыр.

Эрес бол – деп үргүлчү-ле чагып чоруур.
Эрзиг бол – деп үлегерни берип чоруур,
Адаларның угаадыглыг мерген сөзү,
Артап болбас, чырыткылыг хоойлу ол-дур.

Улус-биле эптиг-чөптүг болуңар – деп,
Улугларга хүндүткелдиг чоруңар – деп,
Өгнүң ээзи, аймак баштаан ада кижи,
Өндүр, ыдык чагыг сөзүн берип чоруур.

Оглун, кызын түрегделге черле кагбас,
Одун-көзүн хирге-чамга бораттырбас.
Орук-чолга халас кежик манап орбас,
Олут орбас, чыдын чытпас ада кижи.

Амдыы бөгүн ада сөзүн уттур болза,
Амыр-чыргал эртен даарта биске келбес.
Сагыжывыс дүн-хүн чокка дышты көрбес,
Салгалывыс хоозуралга чедип болур.

Дээрде ыдык күштер-биле алыс тудуш,
Дээди сүлде эът-ботта сиңип калган,
Аал-чуртуң камгалалы болуп чоруур,
Ада кижи чуртталганың өзээ ол-дур.
Шүлүктүң автору Ооржак А

#тыва #тыва_төп #Центр_тувинской_культуры
#ДеньОтцов