МӨГЕВИСКЕ ЧОРГААРЛАНЫП ХАНМАС БИС!

  • просмотры: 51 |
  • 31 | Август |2021

Тыва үндезин культура төвүнүң даштынга төөгүлүг ужуражылга болган. Бүгү делегейде ады-сураа диңмиреп алдаржаан, Олимпий оюннарынның тиилелге медалын чаалап эккелген,Тывавыстың чоргаарланып ханмас мөгези Артас Санааны тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары ак сүдүн, ак кадаан сөңнеп, мөгениң хей-аъдын көдүрүп йөрээл сөстер-биле уткуп алганнар. Улаштыр Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи Ондар Конгар-оол Борисовичиниң чырык адынга тургузуп кылган тураскаалынга мөгейиг езулалын кылып, чечекти салган.

Тыва чоннуң чоргаарланып ханмас мөгези Артас Санаага каң дег быжыг кадыкшылды, сагыш-сеткилинге төнчү чок оожургалды, өг-бүлезинге амыр-чыргалды, ам-даа бедик чедиишкиннерни, амы-хууда амыдыралынга аас-кежик бүргээн хүннер хөй-ле болзун деп йөрээдивис!

Өгбелерден дамчып келген хүрештерге,
Өөрү көрнүп чалбаргаштың девип үнер,
Өскен төрээн чурттувустуң чоргааралы,
Өндүр чоннуң өөрүшкүзү мөгевис сен!

Содак шудаа тыва хеви сиилбип каастаан,
Согунналдыр девий бээрге эзир куш ла,
Сүүзүннүг, сагыызынныг Тыва черниң,
Сүлде бедик күчү күштүг мөгези сен.

Ава Тыва чурттувусту алдаржыткан,
Алдар аттыг хөрээ бедик хостуг самнаан,
Адалардан өгбелерден салгал дамчаан,
Арзылаң дег аваангырлыг мөгези сен!

шүлүктүң автору: Иргит Любовь

#культура_тувы #тыва_төп #Артас_Санаа #Олимпийские_игры #встреча