0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

УЖАНЫ КАНЧААР ШЫН КЕЗЕРИЛ?

Ужаны кезери база тускай чурумнуг. Быжырып каан ужаны улуг деспиге салып алыр. Салып каан ужаны узун дургаар ооргазын куду алзы ийи талазындан кезип бадырар. Оң талазынга дөрт, солалагай талазынга дөрт дилиндек кылдыр аянныг кезип бадырар. Ужа биле кудуруктуң тудушкан черин бир доора кезип бадырар. Кудуруктуң куду баткан ийи талазындан ийи борбакты үзе кескеш, оларны тускайлап алыр. А кудурук бажы оттуң дээжи чеми болганда, дораан отче салып болур. Ындыг арга чок болза, ону шыгжап алыр, оон бодунуң одун чемгериптер.
Ужаны үлээрде, хүндүлүг аалчы боду үлээр. Олаада чоок кавызында чонга чедиштирерин кызар. Ол хүндүлүг кижи кескен ужаны ийи холдап сунар. Келген чон хөй болза, улуг савага салгаш, үлеп чорудуптар. Ону ужа сартыы дээр.Ужа сартыы чиген кижи омак-хөглүг болур дижир.

Алган дөзү: Валентина Бегзиевна Монгуш “Ак баштыгларның алдын үүжези” Бирги ном. Кызыл-2021.
Чуруктуң алган дөзү: Медпалата РТ

#культура_тувы #тыва_төп #ужаны_кезери #центр_тувинской_культуры
#традиции_обычаи

Related Posts

Leave a Reply